Algemene voorwaarden Bonsai Empire en Deshima Bonsai Studio, verenigd in de Bonsai Shop

 

  1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen, uitvoeringswijzigingen en typefouten zij voorbehouden.

  2. Goederen worden verzonden door PostNL. Dit transport geschiedt geheel voor risico van de consument. Om dergelijke risico’s te beperken, kan een pakket “aangetekend met verzekerd vervoer” verzonden worden. Dit dient vooraf overeengekomen en betaald te worden, aangezien dit meerkosten voor de verzending inhoudt.

  3. De consument heeft het recht af te zien van aankoop, zonder opgave van redenen, tot 14 dagen na ontvangst van de goederen, zoals besproken in art. 70 W. Handelspraktijken. De consument dient de Bonsai Shop binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling hiervan in kennis te stellen. De goederen dienen ongeopend geretourneerd te worden binnen 3 werkdagen na deze kennisgeving. De consument zorgt ervoor dat de artikelen in de originele verpakking en zonder beschadiging geretourneerd worden. Na de retourontvangst op het verzendadres krijgt de consument het aankoopbedrag geretourneerd op zijn of haar bankrekening.

  4. Alle producten die door de Bonsai Shop aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De Bonsai Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor typefouten of vergissingen in de beschrijvingen van de aanbiedingen.

  5. Onze producten worden op onze website aangeboden zolang de voorraad strekt. De Bonsai Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. In het algemeen worden de bestelde artikelen opgestuurd op de dag dat de betaling binnen is of de dag erna. Wanneer artikelen niet voorradig zijn, worden deze uiterlijk binnen één week na de betaling opgestuurd. In alle andere gevallen wordt de consument direct op de hoogte gesteld, zodat deze de bestelling desgewenst kan annuleren.

  6. Tussen de consument en de Bonsai Shop wordt een geldige overeenkomst afgesloten vanaf het moment dat de Bonsai Shop de bevestiging ontvangt van de bestelling op haar website.

  7. De goederen worden opgestuurd naar het opgegeven adres, tenzij anders vermeld.

  8. De Bonsai Shop respecteert en beschermt ieders privacy. Alle correspondentie en bestellingen zullen gebeuren met inachtneming van deze privacy en privé-gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de consument worden doorgegeven aan derden.